Lap 042022
 

2022 metų lapkričio 9 dieną Jonui Mackoniui būtų suėję 100 metų. Šia proga kviečiame pasižiūrėti jo gyvenimo akimirkas, užfiksuotas šeimos albumų nuotraukose – nuo vaikystės iki pat senatvės.

Gru 032017
 

77-ąjį kūrybinės veiklos sezoną ansamblis „Lietuva” pasitinka išskirtine premjera – muzikine drama „Legenda apie Pilėnus”. Naujame amplua prikelta nacionalinė V. Klovos opera „Pilėnai” ansamblio lūpomis subtiliai prabils ne tik liaudiška, bet ir šiuolaikiška kalba.

Operinio kūrinio aranžuotė bei profesionalus pritaikymas liaudies instrumentų orkestrui suteikia šiam kūriniui dar daugiau archajiškumo, patriotiškumo, tačiau tuo pat metu leidžia jam suskambėti ir naujomis spalvomis. Tiek operos libretas, tiek muzikinė dalis yra gerokai redaguota bei adaptuota šių dienų aktualijoms. Skirtingai nei operos žanre, šiame pastatyme veiksmas intensyvus, gausu prozos, šokio, pantomimos, naujų muzikinės išraiškos priemonių, vyrauja scenografijos minimalizmas, tad žanro prasme jis yra kamerinis ir kur kas artimesnis miuziklui. Continue reading »

Gru 032017
 

1989 metais  Tėtis nutapė paveikslą „Lietuvos Golgota“.

Štai ką apie šį paveikslą jis rašo savo memuarų knygoje „Boružės odisėjos“ (Tyto Alba, 2003):

Atgimimo metais nutapiau dvimetrinę drobę ,,Lietuvos Golgota„, kurioje pavaizdavau mūsų tautos kraupią tragediją — ant audrų suskaldyto ąžuolo kamieno nukryžiuotą valstietį, raudančias moteris, stribą su šautuvu, į Rytus, it judo gyvatę, šliaužiančius tremtinių vagonus. Pirmame paveikslo plane ant spygliuotų vielų draikosi perplėštas Lietuvos žemėlapis ir laikraščio skiautės iš šiurpios praeities kronikų bei Berijos snukis… 

Užsuko tąsyk į mano dirbtuvę Bokšto gatvėje du solidūs vyrai pirkti peizažo ir didžiai nustebo, pamatę tą drobę.

− Žiūrėk, žiūrėk, čia net Lavrentijus Pavlovičius pavaizduotas… Continue reading »