Sau 312013
 
Kyla mažas debesėlis,
Kyla taip lėtai,
Baltučius sparnus pakėlęs,
Padangių krantais.

 

Aš matau jo rūstų veidą
Ir džiaugsmu drebu,
Kad jis burias, nesisklaido…
Lėkime abu!

 

Gal iš debesėlio šito
Kils audra didi…
Šėls per naktį ligi ryto
Vėjai palaidi.

 

Gal mane sulis tie lietūs
Ir žaibai lydės,
Bet po to šalyj saulėtoj
Gėlės vėl žydės.

 

Vieversėliai duos sau valią,
Džiaugsis ežerai,
Atsidus juoda žemelė
Ir ištars : „Gerai…”

 

Kyla mažas debesėlis
Padangių krantu.
Siausti vėjai pasikėlė…
Ei, ir mes kartu!

 

Ukmergė, 1941-04-28

Turinys

Sorry, the comment form is closed at this time.