Lap 262012
 
Virpa saulėlydžio kraujas
Varpose lauko brandaus.
Driekias pašvaistės vis naujos
Blaškomos vėjo gūdaus.
 
Motina žemė dejuoja.
Dundesį lydi trenksmai.
Kulkų lietus tolumoje
Perskrodžia tamsą ūmai.
 
Dūmai padangę apsiaučia
Kokia baisi gūduma
Krykščia išbudinta paukštė
Kur nežinia skrisdama.
 
Sąmyšio keiksmas anapus;
Šičia galingas valio.
Vienas lyg pakirstas lapas
Kniumba ant pievos žalios.
 
Vietoj jo tūkstančiai kyla,
Tartum šešėliai mirties
Kurie ir džiaugsmą, na ir skundą kartų
Ant šalto grindinio suklupę Tau aukoja…
Ir aš nūnai
Rankas lyg kūdikis sudėjęs, maldą tylią
Siunčiu, O išklausyk, Palaimintoji!

.

Vilnius, 1944-12-20

Turinys

Sorry, the comment form is closed at this time.