Sau 292013
 
Jau nebe tau dienelė ši mamyte,
Pavasaris saulėtas nebe tau.
Matau ašai melsvas žibutes žydint,
Tiktai taves, brangioji nematau.
 
Neisiu ašai žiedų parinkt į mišką,
Tau į rankas neteiksiu aš jų.
Dėl to šiandie man ašaros ištryško
Dėl to šiandie nuliūdęs aš tyliu.
 
Gied vieversiai ir šypsosi purienos,
Tesidžiaugia…juk Motinos diena.
Tik su jumis nesidžiaugsiu aš vienas
Ir verks pavasarį širdis viena.
 
Matai, motut, kad ašaros man krinta,
Jauti tą pat, ką ir širdis mana,
Priimk tad gėlę liūdesyj augintą,
Ir man linksmesnė bus šita diena.

Ukmergė, 1940-05-05

Turinys

Sorry, the comment form is closed at this time.