Lap 242012
 
Ateina lygumos iš tolių mėlynųjų
Prie tysančios gelmės suklupdamos bevilčiai
Šiurena, byra aukšto kranto smilčiai
Ant gelsvo dugno akmenėliai zuja.
 
Lėna tėkmė, bebangė, beverpetė
Tylias sodybas lenkdama vingiuoja
Ir žmonės tylūs pluša lygumoje
Kentėti, veržtis siausti neįpratę.
Romus tekėjime, juk mudu taip panašūs
Tu išsilieti iš krantų nemoki
Ir aš likimo vagai pasiduodu
Ar nesiilgsti retkarčiais, kaip ašen
Kalnų krioklių verpetų ir pavojų
Pakeitus kelią lygų ir nuobodų. 

.

Marijampolė

Turinys

Sorry, the comment form is closed at this time.