Lap 122012
 
Palaukite manęs o naktys sidabrinės
Takai papievių su žole rasota
Ir jūs pilni skaidraus mirgėjimo šaltiniai
Ir jūs laukų žiedai užmigę pirmutiniai
Kuriems tiek daug kalbėta ir dainuota.
 
Aš laukiu ryto šalto ir siaubingo
Aš laukiu ryto lemiamo, kraujuoto
Aš laukiu ryto man gal paskutinio.
 
Sudie! Aš pats einu patikti jojo…
Prieš tai ant pakelės akmens prisėdu
Susimąstau ir vėlei atsistoju
 
O slėpkitės šikšnosparniai, nes saulė patekės tuoj
Ir aš sakau, jei kas išdrįs užstoti
Jos spindulius į tą aš durklą sviesiu.
 
Palaukite manęs o naktys sidabrinės,
Ir jūs, tylos takeliai išsvajoti
Nes išskaičiau mirgėjimuos šaltinių
Kad grįšiu aš darkart jus apdainuoti.

 Ukmergė

Turinys

Sorry, the comment form is closed at this time.