Sau 292013
 
Iškilmingai varpai suaidėjo,
Skrenda garsas per žemę nakčia:
Kėlės Kristus – žmogaus Atpirkėjas!
Aleliuja! Velykos jau čia!
 
Žibutėlėm melsvom apkaišyta,
Džiaugsme skęsta mūs žemė visa:
Šitą gražų pavasario rytą
Kėlės Kristus – pasaulio Šviesa.
 
Sveikas, Kristau, mūs džiaugsmo karaliau!
Aleliuja tau giedam visi,
Tau aukojame protą ir valią,
Tau, kurs amžinon laimėn vesi.
 
Aleliuja! – varpai nuaidėjo,
Skverbias džiaugsmas širdin paslapčia.
Džiaukis žeme – Velykos atėjo!
Aleliuja! Velykos jau čia.

 

1939-04

Turinys

Sorry, the comment form is closed at this time.