Sau 292013
 
Palangėj švilpė šaltas rudens vėjas
Ir pilkon žemėn krito lapų daug.
Tada, mamyt, dienelė ta atėjo,
Kurią ašai pasaulį išvydau.
 
Mažam lopšelyj lingo-lylia-lylia
Supai mane per dieną, per naktis,
Užaugint sūnų gerą, gerą, tylų
Tetroško vieno motinos širdis.
 
Nešioj mane raukšlėtos tavo rankos,
O prižiūrėjo akys tavo dvi.
Ir aš bėgiojau sau po žalią lanką,
Džiaugiaus, kad tėviškė tokia graži.
 
Dabar mieste ašai prie mokslo knygų,
O tu pirkutėj prie ratelio vis…
Surasti sūnui kelią gerą, lygų
Tetroško vieno motinos širdis…
 
Pasiilgęs aš tavęs, mamyt, be galo
Sugrįšiu pas tave gal ryt, poryt.
Išskirti mus tik vienas Dievas gali,
Nes aš tave už vis myliu, mamyt!

 

Ukmergė, 1939-05

Turinys

Sorry, the comment form is closed at this time.