Lap 262012
 
Sodų žydinčių pavėsy jaunos motinos
Su krykštaujančiais vaikais pažaisti eina:
Virpa juokas sidabrinis, liūlia dainos
Tartum pasakoj seniai, seniai svajotinoj.
 
Pro jaukias sodybas plaukia derlios lygumos,
Driekias toly juostos mėlynos šilojų
Už jų miestų bokštai saulėj žaižaruoja
Bunda rytas gyvybingo triukšmo lydinas.
 
Virš kalnų virš klonių paukščiai laisvi klykauja,
Ir aidai giesmės galingos apie laimę
Iš jaunų krūtinių veržiasi savaime
Ligi pamario audringo vilnydami.
 
Tokią ateitį taip saulėtą, taip dyviną.
Aš regiu šalie mana, šalie laimėtoja!
Ir į ją pastoti vieškelį gėlėtąjį
Te pasauly niekas, niekad nemėgina!

.

Kaunas, 1945-09-19

Turinys

Sorry, the comment form is closed at this time.