Lap 242012
 
Gali ūkauti pelėdos gūdžią naktį
Švento rytmečio varpus vistiek girdžiu
Ima lietūs mano glitų kūną plakti
Aš juokiuos ir lieju širdį iš raidžių
 
Aš juokiuosi, lyg žinočiau savo dalią
O jinai mirgėtų saulėj smaragdu
Lyg pavargę mes po ilgo, mielo kelio
Atsisėstumėm ilsėtis vieni du
 
Gali ūkauti pelėdos gūdžią naktį
Aš tamsoj regiu šviesiai žalias lankas
Sau prisegus prie širdies gintaro sagtį
Atplasnoji man ištiesusi rankas
 
Gyvačiuke, tu žalsvų akių vampyre
Ko taip virpi, lyg saulėteky rasa
Pro tave naktų kliedėjimai pranyra
Gi prieš mus bekraščių tolumų šviesa.
.

Vilnius

Turinys

Sorry, the comment form is closed at this time.