Lap 242012
 
Tikiu aš vieną didį Dievą
Myliu aš vieną didį Dievą
Tik jis mane ne vieną myli
Visi, kurie rankas jin tiesia
Visi, kurie jam širdį rodo
Į savo karalijos sodą
Į laimę akinančiai šviesią
Švelniai už rankos ėmęs veda
Jis, Dievas – tas, kurį aš myliu.
 
Jei šito viešpaties nebūtų
Tu taptum mano mielas dievas
Kurį aš vienas temylėčiau
Kuris mylėtų mane vieną
Ir skambų žodį tau kiekvieną
Giesmėn nemirštamon sudėčiau
Dangaus šviesa užlietų pievas
Tai būtų meilė. Tu, valdove,
 
Įkoptumei į sostą žavų
Vien tylūs žodžiai:  Ašen tavo…
Ir būtum mano antras dievas.

.

Vilnius

Turinys

Sorry, the comment form is closed at this time.