Lap 182012
 
Juodą rimtį džiaugsmas mėlynas pakeis
Slepiu pilkumą, gėlėtas pievų takas
Ir jauna, jauna mergaitė juo ateis
Pasiklaust kaip gyvenu ir kaip man sekas
 
Ak, kaip keista, aš ir posmus jau kuriu
Apie būsimąją meilę mūsų skaisčią
Rankose gėles kelias turiu
Nors žinau, kad jos nuvys, kol ji ateis čia
 
Ir galvoju ką turėsiu jai sakyt
Ir renku, dedu žodžius iš anksto
Nors žinau, kad bus mana kalba sunki
Sakiniai nevykę, naivūs ir nelankstūs
 
Kažinkur kitu taku nūnai
Skuba ji, bet šiuo keliu pasuks savaime
Ir išvydęs ją sušuksiu dyvinai
Juodą rimtį aš keičiu į žydrą laimę

Antakalnis

Turinys

Sorry, the comment form is closed at this time.