Sau 292013
 
Brenda kūdikis sniegynais
Per niūrias pusnis,
Tartum kelio nebežino
Į žmonių širdis.
 
Danguje žvaigždė karalių
Klaidžioja liūdnai,
Kulkų debesys jos kelią
Užpusto nūnai.
 
Brenda, stebisi Jėzulis,
Širdis ašaros!
Apkasuose vyrai guli,
Laukdami aušros.
 
Niekas čia negieda Gloria,
Lyg jie būt kurti,
Bet ir čia Vaikelis nori
Būti jų širdyj.
Jie jaukiai nevalgo kūčių
Pirkiose visi.
Aplink vėjai žvarbūs pučia
Ir ugnis baisi.
 
Apkasuose Jis klajoja
Glostydamas vis;
Glaudžia, šildo ir bučiuoja
Stingstančias širdis.
 
Su alyvomis atėjo
Taiką, laimę nešt
Gimęs kūdikis Betliejuj,
Tik jį reik suprast.
 
Vai pažvelkite karaliai-
Danguje žvaigždė
Jums Betliejun rodo kelią:
Jūsų ten garbė.
 
Pastatykite širdyje
Prakartėlę jūs,
Ir nereiks jiems, kulkoms lyjant
Apkasuose žūt.
 

Ukmergė, 1940-12-26

Turinys

Sorry, the comment form is closed at this time.