Sau 302013
 
Sielvarte didžiajam metai jau praėjo
Be tavęs, motule, be tavęs mieloji,
Šiandie tu po šalį amžiną klajoji,
O mane čia mėto žvarbūs žemės vėjai.
 
Bet kažkas man šnabžda, kad gana liūdėti,
Reik drąsiau pažvelgti į akis likimui
Gedulą nuo rankos vėjai plėšti ima
Kviečia mane džiaugtis šypsenos saulėtos.
 
Plėškit, vėjai, plėškit gedulą didįjį,
Nebijau likimo, nors esu našlaitis,
Drąsiai šaukiu vargą į lemtingą kovą.
Tegu liejas posmai jaunoje širdyje,
Tegu aidi dainos žydinčioj pašlaitėj,
Mama, būk tik tu man amžinu vadovu.

 

Ukmergė, 1941-01-10

Turinys

Sorry, the comment form is closed at this time.