Sau 292013
 
Mama…
Sakyk, kam palikai mane našlaitį,
Pasaulyj vieną su svajonėm savo,
Pasaulyj vieną be motulės meilės,
Be džiaugsmo…jis su tavim į žemę nukeliavo.
Mamyt, tavęs nebėr…man skausmas širdį varsto
Kad nemačiau užmigusios tavęs ir tavo juodo karsto.
 
Mama…
Aš nemačiau tavo šventojo veido,
Kai likimas tau amžiams užmerkė blakstienas.
Mama! prakalbėk, kodėl mirtis nagus suleido
Ir išplėšė tave; mane paliko vieną.
Mamyte mano, kam gi mus atskyrė,
Žiaurus likimo vėjas, kuris žemėj pučia
Juk su tavim ir mano džiaugsmas mirė.
Tu prie Aukščiausio kojų, aš dar ilgai vargsiu čia.
 
Mama…
Ar beaplankys dabar kas tavo kapą,
Ar pasimels sūnus už tavo vėlę.
Gal tik kryželis mažas, ar topolis be lapų
Ten verkia, ir žarsto sniegą vėjas.
O juk ateis pavasaris ir vasara ateis čia
Prie gelsvo smėlio kapo melsis svyrūnėlis,
Ir mėlynos žibutės primins jaunystę skaisčia.
Kukuos gegulė tau, mamyt ramybės dainą,
Ir suoks lakštutė vakarais krauju dažytais
Apie laimę, kuri šioj žemėje taip greit praeina
Ir apie džiaugsma anam pasaulyj kitą.
 
O mama…
Tik aš rymoti negalėsiu vienas,
Ir pasimelsti negalėsiu jau prie tavo kapo.
Išdžiuvo ašaros suvilgiusios blakstienas,
Tik liūdesys iš širdies neiškeliavo.
Mamyt, laimingesnė už mane gegulė
Ir gėlės tos prie kapo ir berželis žalias.
O aš, ar anksti kėlęs, ar vėlai gulęs
Minsiu sunkią savo nedalią
Be tavęs, mamyte.
 
Mama…
Nėra tavęs…raukšlėtos tavo rankos
Jau nenešios manęs, ir nebučiuos manęs jau tavo lūpos
Šviesi, kaip rytmetis, vėlė nuskrido gal į dangų
Ir prie Aukščiausiojo sosto pakopų suklupo.
Mamyte, lauk manęs, ateisiu juk ir aš ten,
Išbraidęs sunkų vargo okeaną,
Tuomet kartu galėsim džiaugtis,
Mamyte mano…
 
Mama…
Ar tu girdi manos širdužės skundą,
Ar be pasieks tave jisai per juodą karstą,
Kai žemėj vargas su patrankom dunda,
Raudonos šmėklos mirtį žemėj žarsto…
Girdi, motut?… Sūnus jauniausias verkia.
Brangioji, jaučiu aš tavo širdies kvapą,
Ir tavo motinišką žvilgsnį iš aukštybių namo.
Ak, noriu aš nors aplankyti tavo kapą,
Miela mama…

 

1940-02-01

Turinys

Sorry, the comment form is closed at this time.