Sau 162013
 

Puokštėje vystančių gėlių,
Likai žydėti tu viena
Ir tavo žiedlapių švelnių
Nenumarins rudens šalna.
Siaus vėjai kloniais, kalnais
Gūdi naktužė nevėluos,
Gūdi naktužė mirtinai
Papievių žiedus numyluos.

Rytai aušros ugnim nukais
Dainelė džiaugsmo nuaidės,
Ateisiu aš kalnų takais
Tavęs priglausti prie širdies.
Aidės dainelė skardi,
Skleisis gėlė dyvinai,
Nes tu viena manoj širdy
Likai žydėti amžinai.

Kaunas, 1947-11-01

Turinys

Sorry, the comment form is closed at this time.