Sau 292013
 
Iš pietų šalelės liūdnas pučia vėjas,
Iš pietų šalelės lekia liūdnos žinios,
Nors vandens upeliais daugel nutekėjo,
Pavergta esi dar, tu, brangi gimtine.
 
Dar tarp tavo lūšnų skurdas viešpatauja,
Ašaros per veidą tavo teberieda,
Suteikia grobikas tau vis kančią naują
Bet žinoki, tuomi sau jis daro gėdą.
 
Ir aš, pavergtoji, buvęs sūnus tavo,
Bet dabar jau laisvas Lietuvos moksleivis,
Negaliu pamiršti, kaip mama liūliavo,
Kaip laukais bėgiojau, krykštavau linksmai vis.
 
Tu graži buvai man, vasarai atėjus,
Kai pirkutės tavo žalumynuos skendo,
Aš džiaugiaus be galo, aš tada žavėjaus,
Kai sniegulės baltos skraidžiojo padangėm.
 
Tu neliūsk, brangioji, po sparnu erelio,
Lietuva juk budi dėl tavęs ir Vilniaus.
Kai ateis tas laikas, mes su Visagaliu
Eisime, kur ilsis bočiai mūs prakilnūs.

 

Ukmergė, 1938-11-23

Turinys

Sorry, the comment form is closed at this time.