Lap 262012
 
Iš audrių vandenynų ateina banga kruvina;
Gintarinę pakrantę nudažo skaisčiu rausvumu.
O pakrantėj vergų vakarykščių laisvūnė daina
Virš pajuodusių girių, kalvotų laukų virš namų.
 
Tyliai šnara griuvėsiuos pavasario drungnas lietus.
Kapinynų besprogstančiuos medžiuos dar klykia varnai.
Dusliai žemė sudunda. Toli kažkur trenksmas kurtus,
Paskutinis galbūt, suvirpės ir nutils amžinai.
 
Ir staiga pilką tylą trimitų garsai išsklaidys
Ir gyvybe pritvinks samanomis apžėlęs akmuo.
Herkaus Montės karių palikuonių giesmė išdidi.
Naują buitį pradės po nakties įžūliai ujamas.
 
Plauna Rytprūsių žemę banga vandenynų sriauni,
Lyg veržlioji daina pro išgriautas teutono duris.
Gūdžią šimtmečių ūkaną plėšykit vėjai jauni –
Aisčių žemėj vėl aistis artojas ir šventas karys.

.

Ukmergė, 1945-02-23

Turinys

Sorry, the comment form is closed at this time.