Lap 262012
 
Saule, aižyki Nemuno ledą –
Teužverda rūsti jo gelmė!
Laisvon jūron nebėr barikadų
Šlykštūs priešai visas jas prarado,
Su jomis pražūtin nugarmėj.
 
Iš krantų išsilieki tu vėlei –
Tavo žemėje tavo valia.
Tavo žemėje sodai ir gėlės
Pražydės.  Juk pavasaris kėlės
Savo burtų ugninga galia.
 
Sriaunūs vandenys, plaukit lig marių
Tarp triumfuojančios žemės kalnų.
Ten išgirsite didvyrius tariant
Savo žodį ir vėjo vakario
Dvelkime aidą laisvės dainų.
 
Saule, aižyki Nemuno ledą –
Teužverda rūsti jo gelmė.
Pro didingųjų mūšių paradą
Mus pavasaris pergalėn veda
Su šūkiu:  Mes laimėsime!

.

Kaunas, 1945-03-08

Turinys

Sorry, the comment form is closed at this time.