Gru 122012
 
Gūdžioj nakty klajojęs žiburėli,
Pamiršk likimo nykų juoką pelkėse…
Gaisai artėjančio saulėtekio jau telkiasi,
Varsom vaivorykščių plevens rasotos gėlės.
 
Tekrinta vyšnių žiedai.   Tepasotina
Skaidriu džiaugsmu jaunystės aistrų kraują
Taures už meilę, už gyvybę naują
Ir už tave, naujos gyvybės motiną!

Turinys

Sorry, the comment form is closed at this time.