Sau 282013
 

Punktuali mūs laimė, nesivėlyja
Su rytmečio žara ji pražydės
Mano miela žydrų akių Ofelija
Priglausk tą laimės gėlę prie širdies

Laukų žiedais dabink šviesiąsias garbanas
Tepavydės tau jų gūdi tamsa
Pilka dvejonė, mintys rūsčios, varganos
Nebesipuoš tavų akių rasa

Aušros ugny sutirps šešėliai, ūkanos
Šikšnosparniai naktiniai nuplasnos
Už sielvartą tau džiaugsmas bus palūkanos
Už nerimą, tyla giedrios dienos.

Jausmų taures pripildysim tikėjimo
Kaip tavo žvilgsnis tyro ir jaukaus
Ir lauksim, lauksim saulės patekėjimo
Ant kraujumi nugairinto dangaus.

Girdi, nauja skambi daina pakėlė jau
Lengvus sparnus, plevena į erdves
Mano miela, žydrų akių Ofelija
Dainuok, saulėtekis šis dėl tavęs.

Kaunas, 1948-09-04

Turinys

Sorry, the comment form is closed at this time.