Lap 122012
 

 

O miglotas nežinios slėgime
Sprok, prapliupk lietum aštriu, lyg rykštės.
Te žaibai juodoj audroj užgimę
Nušvies lauką mūsų puotos vakarykštės
Nuogąstingai iškreiptuoju veidu
Tegu slepias drąsuolius vaidinę.
Ir gašliuosius iš pakrūmių lai išbaido
Niūrus šauksmas teismo gal priešpaskutinio.
 
Ir regiu tarytum kalną aukštą
Ir kartuvės, lyg vaiduokliai, jo viršūnėj,
Pakartieji po konvulsijų ataušta.
Apačioje alkani sustaugia šunes,
Per pusnynus, ant, artėja vilkų rujos
Pasigrobti jiems seniai paskirtą duoklę.
Braška stulpas ir sušalę kaulai pasmerkti jų,
Spindi akys troškusio gyvent karuoklio.
Ko jis žiūri taip manęs. Ir lyg prieš galą
Pajutau jog mano sąnariai taipogi šąla.

Turinys

Sorry, the comment form is closed at this time.