Lap 262012
 
Patrankoms dundant tolumoj bėrei į žemę grūdą,
O nū šventa tyla vilnyja per laukus.
Ir varpų šiugždesys toks mielas ir jaukus
Tau apie pergalę papasakot panūdo.
 
Ties nauja pradalge ramus ir išdidus sustojai
Ir skruostus nutvieskė vėl nuotaika žavi.
Kuk varpos tos ir tie laukai savi.
Ir tu pats laisvas tarp laisvų artojų
 
Švelniai šnarėdami rugiai po kojų svirti ima
Ir šviežios duonos kvapas dvelkteli nuo jų.
Pjovėjau užsimok su ryžtumu nauju,
Ne tu patsai kuri sau laimę ir likimą

.

Ukmergė, 1945-08-02

Turinys

Sorry, the comment form is closed at this time.