Lap 262012
 
Te aistrios bangos krantą nuolaidų skalauja:
Manęs į jūrą jos neįvilios.
Aš abejingas nū ir iš gyvenimo nereikalauju
Man pažadėtos vikingo dalios.
 
Ne baimė ir ne nuovargis, o vien pasiilgimas
Šventos tylos ir to virpėjimo švelnaus
Kurs sodo vienišo pavėsy piligrimo
Maldas ir darbą čia palaimins ir priglaus.
 
Neteisūs tie kurie pašieps ramybę
Ir tiesą nuobodžią ir banalia laikys.
Aš jos užuovėjoj užgniaušiu nerimą beribį,
Pažvelgęs drąsiai lemčiai į akis.

.

Kaunas, 1945-09-04

Turinys

Sorry, the comment form is closed at this time.