Sau 282013
 
Ar nekeistoki mano pažadai
Tau apie meilę niekad nekalbėti,
Drauge vadinti, arba net piliete
Daugiskaitą vartoti, kaip kadais…

 

Juokai… Iš to kas? Meilė juk mana
Nepasikeis, įžūlūs mano žodžiai
Plevens tavy slėpingai, nors nuobodžiai…
Visur, visur tu būsi ne viena.

 

Aš vėju pasivertęs it žynys
Bučiuosiu tavo skruostus ir akis tas.
Vėjavaikis, padauža, optimistas
Vienai akimirkai pabus many.

 

Pavasariniai paukščiai vyturiuos
Šlamės beržai ir topoliai ir uosiai
Ne jie, ne jie! Tai ašen sufleruosiu
Tau priesaiką mūs meilės nemarios.

 

Į tavo tylų sapną, it vagis
Aš įsibrausiu, vėlei išsigąsi
Sušuksi atsibudus, nesuprasi…
Tamsoj girdėsi juoką, taip tai jis…

 

Nusiramint pavėsyje maldos
Nebus tau lemta, dar prieš tariant amen
Išgirsi mano balsą aiškų, ramų:
Sakyk kada? Nūnai ar niekados?

 

Nelosiu žengdamas tamsoj gatve
Aš kaprizingų tavo barikadų.
Žinau visi keliai į Romą veda
Visi keliai į vieną į tave!

 

Ir kas? Pavargsi tu, širdis pašauks
Tą, kur vaiduoklį čia inscenizavo…
Po to… Tiesa, aš apie meilę savo
Kalbėti negaliu… atsiprašau…

 

Kaunas, 1947-12-03

Turinys

Sorry, the comment form is closed at this time.